Provincie politiek beleid.

Provincie politiek – beleid

Provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012
2de plaats
Geert De Roo

– Lid van: CD&V fractie
– E-mail: geert.de.roo@oost-vlaanderen.be
– Beroep: Zelfstandig tuinaannemer
– Voorkeurstemmen 8 oktober 2006 : 5596
– Kiesdistrict: Eeklo
• Eerste Commissie – voorzitter
• Vierde Commissie – effectief lid
• Vijfde Commissie – plaatsvervangend lid
• Voorzitter Regionaal Landschap Meetjesland – Markstraat, 65, 9990 Maldegem

• 5B-gebied Meetjesland
managementcomité – effectief lid

• Interprovinciaal Proefcentrum voor de Biologische Teelt (PCBT)
algemene vergadering – adviserend lid
raad van bestuur – adviserend lid
(aanduiding provincieraad 14 februari 2007)
• Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)
sectorcomité Meetjesland – effectief lid

Sinds 1992 ben ik lid van de Oost-Vlaamse Provincieraad. Gedurende die 20 jaar is er heel wat veranderd! Twintig jaar geleden kon men als raadslid van de meerderheid bijna nooit aan het woord komen. Nu kan men mee debatteren over alle agendapunten.

Ik kom uit de plattelandsbeweging en heb ernaar gestreefd dat niet enkel een stedelijk beleid gevoerd wordt maar ook een waardig plattelandsbeleid. Van bij mijn prille begin in de Provincieraad heb ik er jaar na jaar op gehamerd dat er een echt plattelandsbeleid moest gevoerd worden. Regelmatig deed ik tussenkomsten inzake landbouw en platteland. Vandaag zijn wij er in geslaagd om de plattelandsgemeenten zoals Maldegem in ‘the picture’ te plaatsen zodat zij leefbaar kunnen blijven. De ondersteuning van culturele verenigingen, scholen en de plattelandsgemeenschap in zijn geheel is van groot belang, anders worden dit ‘spookdorpen’!

Onze regio heeft de ondersteuning van de Provincie hard nodig!
Maar vaak is de provincie niet altijd herkenbaar in de projecten die zij ondersteunt en financiert.
-Zo subsidieert de Provincie onder meer fietspaden.
-De vele Leaderprojecten worden gesteund vanuit de Provinciale dienst Landbouw en Platteland en veel Europees en Provinciaal geld is zo naar onze streek gevloeid!
-De Provincie levert grote inspanningen voor de bestrijding van de wateroverlast
in onze gemeente en dit zowel door het aanreiken van financiële midden als door kennis.
-Er waait een nieuwe wind in Middelburg: het hele gebeuren rond Pieter Bladelin heeft op veel Provinciale steun mogen rekenen, ook de herwaardering van de Meulekreek heeft bijgedragen tot een pareltje in Middelburg.
-De restauratie van het Maldegems gemeentehuis en de kerken in groot Maldegem hebben ook beroep gedaan op de steun van de Provincie.
De Provincie heeft zeker nog een toekomst maar is doorgaans onvoldoende gekend bij het grote publiek. Zij vervult de rol van scharnier tussen de gemeenschappen en gewesten enerzijds en de gemeenten anderzijds.
Ze maakt een betere samenwerking mogelijk tussen de verschillende actoren op het terrein en ze beantwoordt aan de specifieke opdrachten die de gemeenten net overstijgen.
De volgende jaren zal de structuur van de Provincie als instelling grondig gewijzigd worden we staan dus voor een grote uitdaging! Maar het is een financieel gezond bestuur en dat is belangrijk!
Vanuit de Provincie kan men blijven rekenen op een kwaliteitsvolle dienstverlening en steun.