Wat doe ik nu precies?

Posted Posted by Wim in Politiek     Comments Comments Off on Wat doe ik nu precies?
Sep
19

Sinds 1992 ben ik lid van de Oost-Vlaamse Provincieraad. Gedurende die 20 jaar is er heel wat veranderd! Twintig jaar geleden kon men als raadslid van de meerderheid bijna nooit aan het woord komen. Nu kan men mee debatteren over alle agendapunten.

Ik kom uit de plattelandsbeweging en heb ernaar gestreefd dat niet enkel een stedelijk beleid gevoerd wordt maar ook een waardig plattelandsbeleid.  Van bij mijn prille begin in de Provincieraad heb ik er jaar na jaar op gehamerd dat er een echt plattelandsbeleid moest gevoerd worden. Regelmatig deed ik tussenkomsten inzake landbouw en platteland.
Vandaag zijn wij er in geslaagd om de plattelandsgemeenten zoals Maldegem in ‘the picture’ te plaatsen zodat zij leefbaar kunnen blijven. De ondersteuning van culturele verenigingen, scholen en de plattelandsgemeenschap in zijn geheel is van groot belang, anders worden dit ‘spookdorpen’!

Onze regio heeft de ondersteuning van de Provincie hard nodig!
Maar vaak is de provincie niet altijd herkenbaar in de projecten die zij ondersteunt en financiert.

– Zo subsidieert de Provincie onder meer fietspaden.

– De vele Leaderprojecten worden gesteund vanuit de Provinciale dienst Landbouw en Platteland en veel Europees en Provinciaal geld is zo naar onze streek gevloeid!

– De Provincie levert grote inspanningen voor de bestrijding van de wateroverlast
in onze gemeente en dit zowel door het aanreiken van financiële midden als door kennis.

– Er waait een nieuwe wind in Middelburg: het hele gebeuren rond Pieter Bladelin heeft op veel Provinciale steun mogen rekenen, ook de herwaardering van de Meulekreek heeft bijgedragen tot een pareltje in Middelburg.

– De restauratie van het Maldegems gemeentehuis en de kerken in groot Maldegem hebben ook beroep gedaan op de steun van de Provincie

De reactieperiode is verstreken voor dit bericht.