Bosbeheersplan voor Drongengoed

Posted Posted by Geert De Roo in Politiek, Spotlight     Comments Comments Off on Bosbeheersplan voor Drongengoed
Oct
17

Vorige zondag (16/10/2011) werd de ‘Week van het Bos’ afgesloten in het Drongengoed. De afsluiter die doorging op de Drongengoedhoeve werd voorafgegaan door een wandeling met als thema: ‘Het Drongengoed in beweging’.

Vlaams minister Joke Schauwvliege was reeds vroeg uit te veren en nam actief aan de wandeling deel. De minister nam daarna ruim de tijd om zich te informeren over het nieuwe beheersplan die het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) momenteel opmaakt. Er zijn plannen om de heide uit te breiden en om meer inheemse bomen een kans te geven.

De minister benadrukte de goede samenwerking en verstandhouding tussen alle partners: de gemeenten Knesselare en Maldegem, de Provincie Oost-Vlaanderen, het Regionaal Landschap Meetjesland, Natuurpunt, ANB, en ook de 12 privé eigenaars die heel constructief meewerken aan dit plan. Burgemeester Fredy Tanghe van Knesselare uitte zijn bezorgdheid omtrent de toegankelijkheid van de Drongengoedhoeve en alsook over de beperkte parkeermogelijkheden op de hoeve zelf.

Geert De Roo, voorzitter van het Regionaal Landschap Meetjesland onderstreepte vooral het belang van het draagvlak die er moet zijn als men de nieuwe visie omtrent het gebied van het Drongengoed wil waarmaken. Doordat alle betrokken partners zetelen in het Regionaal Landschap Meetjesland kan het RLM daar een grote rol inspelen. Hij wees er eveneens op dat men dient rekening te houden met de gebruikers van het gebied: de recreanten, de landbouwers, de natuurliefhebbers…je kunt de mensen niets opdringen. Als je wil slagen in het opzet dan moet alles in overleg gebeuren.

De reactieperiode is verstreken voor dit bericht.