Nieuws uit de Oost-Vlaamse Provincieraad: Nieuwe LEADER-plattelandsprojecten in de regio Meetjesland

Posted Posted by Geert De Roo in Politiek     Comments Comments Off on Nieuws uit de Oost-Vlaamse Provincieraad: Nieuwe LEADER-plattelandsprojecten in de regio Meetjesland
Dec
22

De Plaatselijke Groep LEADER Meetjesland, Leie en Schelde (MLS) keurde 13 vernieuwende plattelandsprojecten goed.
De projecten zorgen in de periode januari 2011 tot juni 2013 voor een totale investering van 870 694,74 EUR. De Provincie Oost-Vlaanderen draagt 191 420 EUR bij, het Vlaams Gewest 172 745 EUR en de Europese Unie 156 071 EUR.
De Meetjeslandse goedgekeurde projecten:


-Natuurlijke speelruimten
Meetjesman wil samen met het Regionaal Landschap Meetjesland kinderen via natuurlijke speelruimten in hun omgeving prikkelen om met natuur in contact te komen. In een aantal Meetjeslandse gemeenten zal werk gemaakt worden van de inrichting van natuurlijke speelruimten naast het bestaande speelweefsel.

-Streek op school
In dit project wil het Streekplatform+ Meetjesland een toekomstgericht gemeenschappelijk webportaal voor (digitaal) educatief materiaal over het Meetjesland realiseren. Via een educatieve website zullen diverse Meetjeslandse regionale organisaties hun over de regio ontwikkelde lesmaterialen, incl. nieuwe digitale bordlessen, aanbieden.

-100 jaar grote oorlog
In 2014 herinnert de hele wereld de start van de Eerste Wereldoorlog. Het is dan 100 jaar geleden dat Europa bezet werd door het Duitse leger en een hevige loopgravenoorlog werd uitgevochten. COMEET wil als regionale cultuur- en erfgoeddienst het Meetjeslandse oorlogserfgoed naar de voorgrond halen door deze relicten in kaart te brengen en ze toeristisch en educatief te ontsluiten voor het brede publiek tegen 2014.
Samenwerking voor landschapsonderhoud
Het project, ingediend door het Regionaal Landschap Meetjesland, stelt zich tot doel regionale samenwerking te initiëren op het vlak van landschapsonderhoud. Het project richt zich op betere afstemming: enerzijds tussen gemeentes en anderzijds tussen de gemeentes en de verschillende uitvoerders van onderhoudswerken (reguliere sector, landbouwers, sociale economie).

-Regiotroeven/proeven
In het project wordt door het Plattelandscentrum Meetjesland en ERSV-RESOC Meetjesland, Leie en Schelde in drie pilootgroepen gewerkt aan nieuwe samenwerkingsvormen inzake streekproducten. Dat gebeurt door middel van productontwikkeling en -innovatie, waarbij nieuwe gespecialiseerde doelgroepen en sectoren worden aangeboord. Door een aanbod te ontwikkelen wordt gewerkt aan producten op maat die een nieuwe impuls betekenen voor ruraal ondernemerschap en streekidentiteit.

-Energieloketten op het platteland
De energieproblematiek in Vlaanderen groeit sterk en in landelijke regio’s wordt hierrond slechts moeizaam een aanbod ontwikkeld. Met dit pilootproject wil Samenlevingsopbouw(SOM) uittesten op welke manier in een landelijke regio een efficiënte dienstverlening kan georganiseerd worden rond die problematiek.
Naar een nieuwe erfgoedsite voor rollend materieel
Het Stoomcentrum Maldegem wil met dit project de tentoonstellingsruimte uitbouwen in een passend kader. Het project wil een tentoonstelling rond 25 jaar Stoomcentrum (2011) en 150 jaar openbaar vervoer in het Meetjesland (2012).

-Kinderopvangmeetjesland.be
Op deze website (georganiseerd door Streekplatform+ Meetjesland) kunnen zowel aangesloten als zelfstandige onthaalouders, mini-crèches, erkende en zelfstandige kinderdagverblijven zelf hun werking beschrijven en hun aanbod aan beschikbare plaatsen zeer breed en laagdrempelig bekendmaken en actueel houden.
De beschikbaarheid van deze regionale databank zal de vele duizenden Meetjeslandse ouders heel praktisch kunnen ondersteunen in hun vaak moeizame zoektocht naar gepaste kinderopvang.

-Sociaal ontmoetingscentrum voor ouderen
Dit project werd ingediend door het Woonzorgcentrum Sint-Bernardus uit Bassevelde. Het creëren van een ontmoetingscentrum heeft als doel de ouderen van Assenede en de dorpgsgemeenschap van Bassevelde samen te brengen via een aanbod van diverse dienstverleningen en een ruim vernieuwend aanbod aan activiteiten. Op deze wijze wordt de dorpsgemeenschap versterkt onder de inwoners.

LEADER?
LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbinnen lokale actoren (verenigingen, gemeenten, ocmw’s …) projecten kunnen indienen. LEADER staat voor ‘Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’. Vrij vertaald betekent dat ‘samenwerken voor plattelandsontwikkeling’.

In 2008 werd onder impuls van Europa, Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen LEADER Meetjesland, Leie en Schelde geboren. Het gebied strekt zich uit van het noorden van het Meetjesland tot het zuiden van het Leie- en Scheldegebied. Een kaartje is te vinden op www.oost-vlaanderen.be/pers (kaartje LEADER)
LEADER MLS is goed voor ongeveer 4 miljoen EUR aan projectmiddelen, te besteden over 6 jaar (t.e.m. 2013). Deze projectmiddelen zullen ingezet worden voor vernieuwend plattelandsprojecten die door elke enthousiasteling kunnen worden ingediend.
Projecten met als doelstellingen het bevorderen van de leefkwaliteit op het platteland en/of de diversificatie van de plattelandseconomie kunnen bij goedkeuring rekenen op 65% financiële ondersteuning.
Projecten kunnen inspelen op 5 specifieke maatregelen, die vooropgesteld zijn in de ontwikkelingsstrategie die uitgedacht werd door de leden van de Plaatselijke Groep:
• Verdere uitbouw van toerisme en recreatie als groeisectoren
• Basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking
• Dorpskernvernieuwing en -ontwikkeling
• Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed
• Opleiding en vorming van het ruraal ondernemerschap
De aanpak van LEADER verschilt van andere Europese programma’s omdat de ingediende projecten beoordeeld worden door een team van plaatselijke ‘streekspecialisten’, de Plaatselijke Groep (PG) LEADER Meetjesland, Leie en Schelde.
LEADER Meetjesland, Leie en Schelde heeft in 2010 al steun verleend aan 31 voor de regio vernieuwende plattelandsprojecten. De projecten waren van verschillende orde: van het uitstippelen van een plattelandsroute voor recreanten naar een kindvriendelijk Boekhoute of van de zoektocht naar een identiteit van de landelijke deelgemeente Zevergem naar een pittig gekruid Meetjesland. De mogelijkheden zijn legio.
Nu zijn er nog 13 vernieuwende projecten bijgekomen.
Projecten indienen
Iedereen met een creatief idee voor de verbetering van de leefkwaliteit van het platteland kan een project indienen. Alle informatie en nodige documenten zijn terug te vinden op www.leadermls.be

De reactieperiode is verstreken voor dit bericht.