INFOVERGADERING OVER DE AFBAKENING VAN DE AGRARISCHE EN NATUURLIJKE STRUCTUUR

Posted Posted by Geert De Roo in Politiek     Comments Comments Off on INFOVERGADERING OVER DE AFBAKENING VAN DE AGRARISCHE EN NATUURLIJKE STRUCTUUR
Sep
15

Gisteren ging in Den Hoogen Pad de infoavond door voor de CD&v afdelingen van Maldegem, Sint Laureins, Knesselare, Zomergem en Beernem ivm de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur.
Er waren twee gastsprekers: Frans Coussement van het Kabinet Peeters en Peter Van Bossuyt, van het kabinet Hilde Crevits.
Het ging vooral over de visie die geschreven is rond Drongengoed, Burkel en Keigatbos. Er zijn plannen om de agrarische en natuurlijke structuur daar af te bakenen. Dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor de landbouwactiviteiten in dit gebied. De gemeenten hebben in het verleden reeds enkele opmerkingen gemaakt naar de betrokken diensten van de Vlaamse Overheid.
Het is belangrijk dat er een landbouweffectenrapport wordt opgemaakt. Dit om de gevolgen voor landbouw beter in beeld te kunnen brengen. Waar men natuur inkleurt is bedrijfsvoering onmogelijk.
De ruimtebalans (dwz hoeveel hectaren gaan naar natuur of bosgebied en hoeveel naar landbouw) zal zo verdeeld worden dat er 750.000 ha landbouwgrond in gebruik kan blijven. Dit is een vermindering tegenover nu. Bos- en natuurgebieden worden momenteel ingekleurd en hiervoor wordt landbouwgrond ingenomen ook in het gebied Drongengoed, Burkel en Keigatbos.
De vertegenwoordigers van de gemeenten hebben elk hun bezorgdheid uitgedrukt omdat de landbouw in dit gebied flink moet inleveren. De rechtszekerheid van vele landbouwbedrijven komt in gedrang.
Geert De Roo, schepen van landbouw en milieu van de gemeente Maldegem merkte op dat er ook problemen zijn op gebied van het vergunningenbeleid en dat de bedrijfsgronden sterk in waarde zijn gedaald door nu plots op deze plannen voor te komen. De oefening voor de afbakening van deze gebieden wordt momenteel ook doorkruist door de instandhoudsdoelstellingen van speciale beschermingszones. Deze oefening wordt gemaakt om te voldoen aan de Europese normen. Dit gaat over de zone ‘bossen en heide van zandig Vlaanderen oostelijk, deel met andere woorden , een strook tussen Maldegem en Beveren. In deze afgebakende gebieden gelden straks nog strengere normen en komt de landbouw onder zeer zware druk.

De reactieperiode is verstreken voor dit bericht.