Grootschalige windturbines in Maldegem?

Posted Posted by Geert De Roo in Politiek     Comments 1 reactie
Sep
8

Tijdens de Provincieraad van woensdag 8 september heb ik deze vraag aan de deputatie voorgelegd. Hieronder vind je wat meer info hieromtrent:
•Tegen 2020 wil Europa 13% hernieuwbare energie realiseren.
•Maldegem doet reeds een ambitieuze bijdrage van 9 windturbines langs de N49.
•Maldegem heeft ook reeds een grote bijdrage geleverd aangaande het promoten van zonne-energie.
•Momenteel wordt gezocht naar een ruimtelijke potentie voor de inplanting en draagkracht van windturbines in de gemeente Maldegem.
•De negen in opbouw en vergunde turbines passen in een ontwikkeling lopend GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan)
•De windturbines zijn zeer dominant in het landschap! De visuele hinder is één aspect. De andere hinder is ons intussen bekend: slagschaduw, geluidshinder…
•De Streekvisie (2008) van het Streekplatform Meetjesland onderschreef volgende principes:
-wildgroei in het landelijk gebied vermijden
-zo weinig mogelijk hinder voor de omwonenden
-voorkeur voor lijnopstelling
•In juni 2009 legde de Oost-Vlaamse Provincieraad het beleidskader voor windturbines vast. De zones voor de geschikt geachte locaties werden aangeduid. De Provincieraad stelde als doel dat 5 jaar na datum een volledige duidelijkheid over de inplantingmogelijkheden binnen Oost-Vlaanderen word bekomen. We zijn dus ‘in snelheid gepakt’!Alle zoekzones worden momenteel aanzien als geschikte locaties voor het plaatsen van grootschalige windturbines.
Vraag: Hoe gaat de deputatie daar momenteel mee om?
In het beleidskader heeft men het over ‘lusten en lasten’ en de aanpak ervan die zou gebeuren in samenwerking met de verschillende overheden, de verschillende beleidsniveaus en de beleidssectoren!
Omdat een breed maatschappelijk draagvlak noodzakelijk is, zou elk project het best in consensus met de lokale besturen gebeuren!
Momenteel lopen heel wat aanvragen voor grootschalige windturbines in de gemeente Maldegem.
Grondeigenaars worden verleid met gigantische bedragen, een ‘Win(d) for life’, als vergoeding voor het plaatsen van een windturbine op hun perceel.
Het College van Burgemeester en schepenen heeft een duidelijk standpunt ingenomen:
Deze wildgroei moeten we tegengaan willen we ons landschap niet verknoeien!!
Het kan niet dat Maldegem een groot windpark wordt! En zoals de aanvragen er nu uitzien kan dit niet anders! Maldegem heeft reeds voldoende zijn steentje bijgedragen op gebied van het realiseren van groene energie.
De Deputatie heeft hierop samengevat geantwoord dat elke aanvraag individueel zal bekeken worden, met andere woorden: een onbeantwoorde vraag! Wordt vervolgd!

1 Reactie op “Grootschalige windturbines in Maldegem?”

  • Geert, je kent mijn mening hé ! Ik vond die 3 in het industriepark wél kunnen, maar de “bewoning” en de politiek hadden we tegen. Vooral omdat het geen louter financieel project was maar vooral een economisch. Letterlijk “tegenwind krijgen” heet dat ! Bij politiek krijg je trouwens nooit een (duidelijk) antwoord.