RATO vzw pakt zomerganzen aan

Posted Posted by Geert De Roo in Politiek     Comments Comments Off on RATO vzw pakt zomerganzen aan
Sep
3
 
Naar een grensoverschrijdend beheer van zomerganzen.
Overzomerende (exotische) ganzen veroorzaken overlast en schade in de regio Kust en Schelde aan natuur (biodiversiteit), landbouw en recreatie-/natuurgebieden. Daarom is er lokaal, regionaal en grensoverschrijdende samenwerking nodig. Een gezamenlijke aanpak verhoogt immers het effect van de ingezette middelen. Vlaanderen en Nederland werken sinds kort samen om de zomerganzen aan te pakken binnen het Interreg IVa-project Invexo.Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw (RATO vzw) wil in samenwerking met het Regionaal Landschap Meetjesland en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek de problematiek van de zomerganzen in het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen aanpakken (arrondissementen Eeklo, Gent, Sint-Niklaas en Dendermonde). In het project zijn de volgende maatregelen voorzien: afvangen van ganzen, eieren schudden, afrasteren van broedgebieden en het stimuleren van de jacht.Op basis van de tellingen door het INBO (zomer 2009) werden 22 locaties geselecteerd waar er afgevangen werd tijdens de ruiperiode van de ganzen. Tijdens de periode van 21 juni tot 9 juli 2010 werden er in 12 Oost-Vlaamse gemeenten vangacties georganiseerd, wat goed is voor een totaal van 2061 gevangen zomerganzen (voornamelijk Canadese ganzen). Voor de zomer 2011 worden soortgelijke acties gepland.
 

De reactieperiode is verstreken voor dit bericht.