infoavond voor alle Donkenaars.

Posted Posted by Geert De Roo in Politiek     Comments Comments Off on infoavond voor alle Donkenaars.
Aug
27

Op donderdag 2 september organiseert het gemeentebestuur een infoavond voor alle Donkenaars aangaande de ingrijpende dorpskernhernieuwing, aanvang voorzien in 2011.Deze infoavond gaat door in de Poermolen en start om 20 uur.

De reactieperiode is verstreken voor dit bericht.