Dorpskernvernieuwing Donk.

Posted Posted by Geert De Roo in Politiek     Comments Comments Off on Dorpskernvernieuwing Donk.
Aug
19

De voorbereidingen voor de dorpskernvernieuwing en de aanleg van een nieuw rioolstelsel in Donk lopen stilaan ten einde.
In het voorjaar van 2011 zal met de aanvang van de werken reeds kunnen begonnen worden.

Tijdens de dorpskernvernieuwing in Donk moeten ook de cabines voor gas en elektriciteit verplaatst en aangepast worden. Hierdoor is de aanvang van de werken wat opgeschoven en zullen we maar in de loop van 2012 definitief van start kunnen gaan.
Van zodra de aannemer voor de dorpskernvernieuwing is, wordt opnieuw een infovergadering voor de bewoners georganiseerd.

De reactieperiode is verstreken voor dit bericht.