Browsing all articles from september, 2010

Zaterdag 25 september: Europadag in Eeklo

Posted Gepost door Geert De Roo in Politiek     Comments Comments Off on Zaterdag 25 september: Europadag in Eeklo
Sep
24

Op zaterdag 25 september 2010 organiseren de Provincie Oost-Vlaanderen en het Informatiepunt Europa Direct samen met het Plattelandscentrum Meetjesland, de Regionale Jeugddienst Meetjesland en tal van andere organisaties uit het Meetjesland, een Europadag vor jong en oud in de Huysmanhoeve (Bus 1, 9900 Eeklo).

Tijdens deze dag staan de Europese realisaties in het Meetjesland centraal.
Dankzij Europa is er al heel wat gerealiseerd in Oost-Vlaanderen en meer specifiek in het Meetjesland. Tijdens Europadag kan het grote publiek kennismaken met deze realisaties aan de hand van tal van activiteiten.
Programma:
Vanaf 11 uur kan men deelnemen aan een fietstocht langs plekjes in het Meetjesland die met de steun van Europa onmisbaar zijn geworden.
Tussen 14 en 18 uur kan men in de Huysmanhoeve terecht voor vertelsels op de 17de-eeuwse zolder en een tentoonstelling over het Belgisch voorzitterschap van de EU, haar instellingen en haar projecten.
Ook kinderen vinden hun gading op de Huysmanhoeve. Ze kunnen spelen, broodjes bakken in de gerenoveerde bakoven, een zoektocht maken op en rond de hoeve, zich laten schminken …
De Lunatics zorgen voor een ludieke afsluiter van de dag!
Ten slotte kan men smikkelen en likkebaarden van het beste wat het Meetjesland en Oost-Vlaanderen te bieden hebben: de hoeve- en streekproducten.
Praktisch
De toegang is gratis. Voor meer informatie en het volledige programma kan men terecht op de website www.oost-vlaanderen.be/europavoorjongenoud.

INFOVERGADERING OVER DE AFBAKENING VAN DE AGRARISCHE EN NATUURLIJKE STRUCTUUR

Posted Gepost door Geert De Roo in Politiek     Comments Comments Off on INFOVERGADERING OVER DE AFBAKENING VAN DE AGRARISCHE EN NATUURLIJKE STRUCTUUR
Sep
15

Gisteren ging in Den Hoogen Pad de infoavond door voor de CD&v afdelingen van Maldegem, Sint Laureins, Knesselare, Zomergem en Beernem ivm de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur.
Er waren twee gastsprekers: Frans Coussement van het Kabinet Peeters en Peter Van Bossuyt, van het kabinet Hilde Crevits.
Het ging vooral over de visie die geschreven is rond Drongengoed, Burkel en Keigatbos. Er zijn plannen om de agrarische en natuurlijke structuur daar af te bakenen. Dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor de landbouwactiviteiten in dit gebied. De gemeenten hebben in het verleden reeds enkele opmerkingen gemaakt naar de betrokken diensten van de Vlaamse Overheid.
Het is belangrijk dat er een landbouweffectenrapport wordt opgemaakt. Dit om de gevolgen voor landbouw beter in beeld te kunnen brengen. Waar men natuur inkleurt is bedrijfsvoering onmogelijk.
De ruimtebalans (dwz hoeveel hectaren gaan naar natuur of bosgebied en hoeveel naar landbouw) zal zo verdeeld worden dat er 750.000 ha landbouwgrond in gebruik kan blijven. Dit is een vermindering tegenover nu. Bos- en natuurgebieden worden momenteel ingekleurd en hiervoor wordt landbouwgrond ingenomen ook in het gebied Drongengoed, Burkel en Keigatbos.
De vertegenwoordigers van de gemeenten hebben elk hun bezorgdheid uitgedrukt omdat de landbouw in dit gebied flink moet inleveren. De rechtszekerheid van vele landbouwbedrijven komt in gedrang.
Geert De Roo, schepen van landbouw en milieu van de gemeente Maldegem merkte op dat er ook problemen zijn op gebied van het vergunningenbeleid en dat de bedrijfsgronden sterk in waarde zijn gedaald door nu plots op deze plannen voor te komen. De oefening voor de afbakening van deze gebieden wordt momenteel ook doorkruist door de instandhoudsdoelstellingen van speciale beschermingszones. Deze oefening wordt gemaakt om te voldoen aan de Europese normen. Dit gaat over de zone ‘bossen en heide van zandig Vlaanderen oostelijk, deel met andere woorden , een strook tussen Maldegem en Beveren. In deze afgebakende gebieden gelden straks nog strengere normen en komt de landbouw onder zeer zware druk.

Grootschalige windturbines in Maldegem?

Posted Gepost door Geert De Roo in Politiek     Comments 1 reactie
Sep
8

Tijdens de Provincieraad van woensdag 8 september heb ik deze vraag aan de deputatie voorgelegd. Hieronder vind je wat meer info hieromtrent:
•Tegen 2020 wil Europa 13% hernieuwbare energie realiseren.
•Maldegem doet reeds een ambitieuze bijdrage van 9 windturbines langs de N49.
•Maldegem heeft ook reeds een grote bijdrage geleverd aangaande het promoten van zonne-energie.
•Momenteel wordt gezocht naar een ruimtelijke potentie voor de inplanting en draagkracht van windturbines in de gemeente Maldegem.
•De negen in opbouw en vergunde turbines passen in een ontwikkeling lopend GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan)
•De windturbines zijn zeer dominant in het landschap! De visuele hinder is één aspect. De andere hinder is ons intussen bekend: slagschaduw, geluidshinder…
•De Streekvisie (2008) van het Streekplatform Meetjesland onderschreef volgende principes:
-wildgroei in het landelijk gebied vermijden
-zo weinig mogelijk hinder voor de omwonenden
-voorkeur voor lijnopstelling
•In juni 2009 legde de Oost-Vlaamse Provincieraad het beleidskader voor windturbines vast. De zones voor de geschikt geachte locaties werden aangeduid. De Provincieraad stelde als doel dat 5 jaar na datum een volledige duidelijkheid over de inplantingmogelijkheden binnen Oost-Vlaanderen word bekomen. We zijn dus ‘in snelheid gepakt’!Alle zoekzones worden momenteel aanzien als geschikte locaties voor het plaatsen van grootschalige windturbines.
Vraag: Hoe gaat de deputatie daar momenteel mee om?
In het beleidskader heeft men het over ‘lusten en lasten’ en de aanpak ervan die zou gebeuren in samenwerking met de verschillende overheden, de verschillende beleidsniveaus en de beleidssectoren!
Omdat een breed maatschappelijk draagvlak noodzakelijk is, zou elk project het best in consensus met de lokale besturen gebeuren!
Momenteel lopen heel wat aanvragen voor grootschalige windturbines in de gemeente Maldegem.
Grondeigenaars worden verleid met gigantische bedragen, een ‘Win(d) for life’, als vergoeding voor het plaatsen van een windturbine op hun perceel.
Het College van Burgemeester en schepenen heeft een duidelijk standpunt ingenomen:
Deze wildgroei moeten we tegengaan willen we ons landschap niet verknoeien!!
Het kan niet dat Maldegem een groot windpark wordt! En zoals de aanvragen er nu uitzien kan dit niet anders! Maldegem heeft reeds voldoende zijn steentje bijgedragen op gebied van het realiseren van groene energie.
De Deputatie heeft hierop samengevat geantwoord dat elke aanvraag individueel zal bekeken worden, met andere woorden: een onbeantwoorde vraag! Wordt vervolgd!

Provincie zet Europa in de kijker tijdens de Europadag:zaterdag 25 september 2010

Posted Gepost door Geert De Roo in Politiek     Comments Comments Off on Provincie zet Europa in de kijker tijdens de Europadag:zaterdag 25 september 2010
Sep
3
 

Oost-Vlaanderen in Europa ~ Europa in Oost-Vlaanderen

We heten u welkom op 25 september in het streekcentrum Huysmanhoeve te Eeklo voor een feestelijke kennismaking met Europa voor jong en oud.

Tussen 14 en 18 uur is de Huysmanhoeve de place to be!
In een fris en geanimeerd kader ontdek je wat de Europese Unie dagelijks voor je betekent en doet. Met vertelsels op de 17de-eeuwse zolder en een tentoonstelling over het Belgische voorzitterschap van de EU, haar instellingen en projecten.
Fietsen kan al vanaf 11 uur. Er werd een tocht van 33 km uitgestippeld langs plekjes in het Meetjesland die met de steun van Europa onmisbaar zijn geworden.

Niets voor kinderen? Integendeel! Spelen op de Huysmanhoeve, broodjes bakken in de gerenoveerde bakoven, een zoektocht op en rond de hoeve, je laten schminken, tekenen en prijzen winnen, …. Het kan allemaal!
 
En natuurlijk: eten en drinken! Mmm…eetjesland: niet toevallig… Smikkel en likkebaard van het beste wat het Meetjesland en Oost-Vlaanderen op tafel zetten: aan de hoeve- en streekproducten ga je niet voorbij! Nu al een glimlach op je gezicht? Zeker nadat je De Lunatics zal zien. Improcomedy van de bovenste plank!

Een organisatie van de Provincie Oost-Vlaanderen en het Informatiepunt Europa Direct met medewerking van het Plattelandscentrum Meetjesland, Regionale Jeugddienst Meetjesland en tal van andere organisaties.

RATO vzw pakt zomerganzen aan

Posted Gepost door Geert De Roo in Politiek     Comments Comments Off on RATO vzw pakt zomerganzen aan
Sep
3
 
Naar een grensoverschrijdend beheer van zomerganzen.
Overzomerende (exotische) ganzen veroorzaken overlast en schade in de regio Kust en Schelde aan natuur (biodiversiteit), landbouw en recreatie-/natuurgebieden. Daarom is er lokaal, regionaal en grensoverschrijdende samenwerking nodig. Een gezamenlijke aanpak verhoogt immers het effect van de ingezette middelen. Vlaanderen en Nederland werken sinds kort samen om de zomerganzen aan te pakken binnen het Interreg IVa-project Invexo.Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw (RATO vzw) wil in samenwerking met het Regionaal Landschap Meetjesland en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek de problematiek van de zomerganzen in het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen aanpakken (arrondissementen Eeklo, Gent, Sint-Niklaas en Dendermonde). In het project zijn de volgende maatregelen voorzien: afvangen van ganzen, eieren schudden, afrasteren van broedgebieden en het stimuleren van de jacht.Op basis van de tellingen door het INBO (zomer 2009) werden 22 locaties geselecteerd waar er afgevangen werd tijdens de ruiperiode van de ganzen. Tijdens de periode van 21 juni tot 9 juli 2010 werden er in 12 Oost-Vlaamse gemeenten vangacties georganiseerd, wat goed is voor een totaal van 2061 gevangen zomerganzen (voornamelijk Canadese ganzen). Voor de zomer 2011 worden soortgelijke acties gepland.