Tuinen Geert De Roo

Tuinen Geert De Roo

De jarenlange ervaring als tuinaannemer proberen we door te geven aan de jonge generatie die zich ook wil ontplooien als ondernemer in de tuinsector.

Het Donkse landschap

Het Donkse landschap

Gezellig vertoeven in het mooie Donkse landschap

Geert De Roo

Geert De Roo

Aanleg, onderhoud en snoeiwerken.

Snoeien doet groeien!

Snoeien doet groeien!

Gemeente politiek

Op het vlak van openbare werken leverde de gemeente heel wat inspanningen tijdens de laatste legislatuur. Denk maar aan de renovatie van ons gemeentehuis, de aanleg van rioleringen, het saneren van de Begijnewatergang met heraanleg van de Noordstraat. In de loop van 2012 start ook de dorpskernvernieuwing in Donk, waarbij een gescheiden afvoersysteem van het water voorzien wordt. Door een goed overleg en perfecte samenwerking met overheidsinstanties zoals de Provincie Oost-Vlaanderen hebben we voor dit project kunnen rekenen op een fikse subsidiëring.

lees meer

Geert De Roo

Schepen van de gemeente Maldegem
Provincieraadslid Oost Vlaanderen
Zelfstandig tuinaannemer

Geert De Roo
Donkstraat 65 – 9990 Maldegem
Gsm: 0495 20 70 47
geert.de.roo@skynet.be

Ik ben geboren in Brugge op 2 mei 1958 en ben de jongste van de drie zonen De Roo. Op de boerderij van mijn ouders kende ik een fantastische jeugd. Ik hielp vaak mee op de boerderij en kreeg de kans…

lees meer

Provincie politiek

Geert De Roo….

Behartigt in de Provincieraad in het bijzonder de belangen van het platteland en de landbouwers en van onze regio.
Was, en hoopt ook in de toekomst nog steeds dé stem te zijn voor het platteland en de landbouw!
Heeft een bijzondere aandacht voor het landschap en de natuur.
Is er zich van bewust dat er een goed beleid nodig is voor dit ‘natuurlijk erfgoed’: landbouw is natuur van nature!

lees meer

Wat doe ik nu precies?

Sinds 1992 ben ik lid van de Oost-Vlaamse Provincieraad. Gedurende die 20 jaar is er heel wat veranderd! Twintig jaar geleden kon men als raadslid van de meerderheid bijna nooit aan het woord komen. Nu kan men mee debatteren over alle agendapunten.

Ik kom uit de plattelandsbeweging en heb ernaar gestreefd dat niet enkel een stedelijk beleid gevoerd wordt maar ook een waardig plattelandsbeleid. Van bij mijn prille begin in de Provincieraad heb ik er jaar na jaar op gehamerd dat er een echt plattelandsbeleid moest gevoerd worden. Regelmatig deed ik tussenkomsten inzake landbouw en platteland. Vandaag zijn wij er in geslaagd om de plattelandsgemeenten zoals Maldegem in 'the picture' te plaatsen zodat zij leefbaar kunnen blijven. De ondersteuning van culturele verenigingen, scholen en de plattelandsgemeenschap in zijn geheel is van groot belang, anders worden dit 'spookdorpen'!

lees meer